Example usage:
https://home.et.utwente.nl/course/?201700366'); // oops geen cursuscode, we stoppen if (isset($_GET["collegejaar"])) $collegejaar=$_GET["collegejaar"]; else if (isset($_GET["j"])) $collegejaar=$_GET["j"]; else { $collegejaar = date("Y"); // huidig jaar $maand = date("n"); // maand als getal zonder leading zero's if ($maand<9) $collegejaar--; // is maand kleiner dan September?: collegejaar wordt collegejaar-1 } // redirect naar de cursuspagina met gegeven variabelen: header("Location: https://osiris.utwente.nl/student/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&cursus=$cursus&collegejaar=$collegejaar&taal=$taal"); ?>